ရုံးကတအားယွတဲ့စော်ကြီး အထာတေပေးနေလို့ ရှယ်လိုးပစ်လိုက်တယ်

0 views
0%

Use VPN if you are from Myanmar